Anjing menggonggong, kafilah berlalu

1 Samuel 10:24, 26-27 (TB)  Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu: "Kamu lihatkah orang yang dipilih TUHAN itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian: "Hidup raja!"
Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah.
Tetapi orang-orang dursila berkata: "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita!" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli.

https://alkitab.app/v/329f30098ced

"Pura-pura tuli" di sini mempunyai arti bahwa Saul membiarkan perkataan orang-orang yang tidak menyukainya itu berlalu. Ia tidak mau menyimpan perkataan-perkataan negatif itu.

Seringkali kita sebagai pengusaha, pemimpin harus juga mempunyai sikap seperti itu. Saya ingat waktu mulai berusaha ada yang mendukung , tapi ada juga yang mencibir.

Tapi fokuskanlah perhatian kita. Dengan demikian, energi kita tidak terserap habis hanya untuk memikirkan hinaan dan hal yang menyakitkan.

Pikiran kita harus diarahkan pada hal-hal yang positif.Comments

Popular posts from this blog

Gegabah

Selamat Bahagia Bumi ku

Tanpa Elo Ane Mati (TEAM)