Telos Tuhan dalam usaha kita

Ketika Yesus disalib, Ia pernah berkata, ”Sudah selesai.” (Yoh 19:30). Bahasa Yunaninya adalah, ”Tetelestai.” Kata ini berakar dari ”telos” atau ”tello” yang berarti tujuan. Ketika Yesus mengucapkan kata ini, Ia sadar bahwa tugas-Nya sudah selesai. Tujuan yang ditetapkan Bapa sudah digenapi-Nya lewat peristiwa penyaliban. Ini menjadikan Ia berkenan di hadapan Bapa.

Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kita. Apakah kita telah menetapkan tujuan (goals) / telos usaha kita? Apakah ada telos kita terkait dengan Tuhan?

Saya menggumuli ini ketika mulai kembali membangun usaha tahun 2005, di tengah keterpurukan, usaha itu dimulai. Dan bedanya pada waktu memulai usaha tahun 2002, usaha ini lebih dilengkapi dengan penyerahan diri sepenuhnya.

Melibatkan tujuan, telos Tuhan dalam usaha kita sangat penting. Kami menetapkan 'kemandirian untuk menjadi saluran berkat Tuhan', itu telos kami hingga sekarang.

Sudahkan anda memeriksa telos Tuhan dalam usaha anda?Comments

Popular posts from this blog

Gegabah

Selamat Bahagia Bumi ku

Tanpa Elo Ane Mati (TEAM)